/T. Gökmen BOLAYIR
T. Gökmen BOLAYIR

About T. Gökmen BOLAYIR

T. Gökmen Bolayır; 5 yılı aşkın deneyimi ile otomotiv, sağlık, hızlı tüketim ürünleri, inşaat ve gıda sektörü de dahil olmak üzere bir çok sektörde yerli ve yabancı müvekkiller ile şirketler hukuku, birleşme devralmalar ve stratejik danışmanlık konuları üzerine çalışmıştır. Bolayır & Doğançelik Avukatlık Bürosu’nun kurucu ortağı olmadan önce, uluslararası ölçekte hizmet sunan bir denetim firmasının Türkiye’deki avukatlığını üstlenmiştir. Bunun yanı sıra Gökmen Bolayır, özel sektörde faaliyet gösteren firmalarda hukuk müşaviri olarak yönetim kurulu üyesi pozisyonundadır.

Ocak 2017

Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi ve Özel Sektörde Çalışanların Kapsama Alınması

Makaleleri| Ocak 5th, 2017|

Ülkemizde bireysel emeklilik sistemine otomatik yani bir diğer ifadeyle zorunlu katılım, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’na 6740 sayılı Kanun ile eklenen Ek-2’nci maddenin 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmesi ile hayata geçirilmiştir. Konuya ilişkin çerçeve 2016/26 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile belirlenmiş; sonrasında detaylar 2 Ocak 2017 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla [...]

Aralık 2016

12 Banka Tarafından Oluşturulan Kartele İlişkin Hukuki Süreç ve Değerlendirmeler

Makaleleri| Aralık 30th, 2016|

Öncelikle kartelin tanımını tekrar gözden geçirmekte fayda bulunmaktadır. Rekabet Kurulu kararında ve Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem Ve Kararlar İle Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik’in m. 3/ç bendinde belirtildiği üzere; Kartel, fiyat tespiti, müşterilerin, sağlayıcıların, bölgelerin ya da ticaret kanallarının paylaşılması, arz miktarının kısıtlanması veya kotalar konması, ihalelerde danışıklı hareket [...]

Site Yöneticisinin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu

Makaleleri| Aralık 27th, 2016|

Kat Mülkiyeti Kanunu’na (KMK) göre, ana taşınmazın yönetimi için atanan yönetici ya da yönetim kurulu vekil statüsünde olup üçüncü kişilere karşı kat maliklerini temsil ederken yetki sınırlarının belirlenmesinde Borçlar Kanunu’nun 388. maddesi hükmü uygulanır. Genel kural (KMK) Madde 38 – Yönetici kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur. Kanunun bu hükmü nedeniyle, yönetici ile [...]

Sokrates ve Savunması

Makaleleri| Aralık 13th, 2016|

Ölümünün 2400. Yıldönümünde Sokrates ve Savunması Tarihçiler bir itham, bir suçlama neticesi yargılanan bir kimsenin yargılamayı yapan kurum önünde gerçek anlamda ilk savunmasının Sokrates ile başladığını yazarlar. Bir çok tarihçi savunma tarihinin Sokrates ile başladığını belirtir. Sokrates, MÖ 470-399 yılları arasında Atina'da yaşamıştır. Ölümünün 2400. yıldönümünde Dünyanın dört bir yanından felsefeciler ve hukukçular Sokrates'i anmak [...]