/Olcayto DOĞANÇELİK

About Olcayto DOĞANÇELİK

Olcayto Doğançelik, özellikle ticaret, iş, aile ve gayrimenkul uyuşmazlıklarına ilişkin dava takibi konularında birçok yerli ve yabancı müvekkile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır. Olcayto Doğançelik mesleki kariyerine uluslararası düzeyde faaliyet gösteren bir hukuk bürosunda çalışarak başlamış, sonrasında ise bir Hollanda şirketinde kendisini özellikle sözleşmeler hukuku, ticaret hukuku ve iş hukuku alanlarında geliştirme fırsatı yakalamış olduğu yöneticilik görevini üstlenmiştir.

Haziran 2023

Yapay Zekânın Kullanımından Kaynaklanan Hukuki ve Cezai Sorumluluk

Makaleleri| Haziran 13th, 2023|

Yazarlar: Aleyna AKCAKAVAKLI - İlayda KARAKAŞ - Seray ÇİNAR - Olcayto DOĞANÇELİK, MBA – Bolayır & Doğançelik Avukatlık Bürosu I. GİRİŞ Yapay zekâ “veri, algoritma ve bilgisayar gücünü kullanarak problem çözebilen, makine öğrenmesi ve derin öğrenme kavramlarıyla birlikte insan gibi düşünme, insan gibi hareket etme, rasyonel düşünme ve rasyonel hareket etme yetilere sahip olması hedeflenen [...]

Şubat 2022

Akıllı Sözleşmeler

Makaleleri| Şubat 4th, 2022|

Yazarlar: Taceddin KALKAN - Olcayto DOĞANÇELİK, MBA – Bolayır & Doğançelik Avukatlık Bürosu  I.GİRİŞ Akıllı sözleşmeler (smart contracts), insanlığın yüzyıllardır karşılıklı irade beyanlarıyla meydana getirdikleri geleneksel sözleşmelerin teknolojiyle birleşmesi, çağa uygun hale getirilmesi ve geleneksel sözleşmelerin bünyesinde barındırdığı güven sorunlarının çözülmesinin amaçlanması ile ortaya çıkmıştır.  Türk hukukunda sözleşmeler hukukunun temelini “sözleşme serbestisi” oluşturmakla birlikte Türk [...]

Ocak 2022

Sosyal İçerik Üreticiliği ve Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnası

Makaleleri| Ocak 21st, 2022|

Yazarlar: Taceddin KALKAN - Olcayto DOĞANÇELİK, MBA – Bolayır & Doğançelik Avukatlık Bürosu 26.10.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Mükerrer 20/B maddesi çerçevesinde sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnasına yönelik yasal düzenleme gerçekleştirilmiş olup 12.01.2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan [...]

Ağustos 2021

Anonim ve Limited Şirket Paylarının Devri ile Vergi Uygulamaları

Makaleleri| Ağustos 23rd, 2021|

Yazarlar: Gizem KÜÇÜK – Olcayto DOĞANÇELİK, MBA – Bolayır & Doğançelik Avukatlık Bürosu ÖZ Şirketler bakımından en önemli hukuki işlemlerden pay devri özellikle ekonomideki dalgalanmalar nispetinde günümüzde pay sahiplerinin sıklıkla başvurduğu bir işlem olmaktadır. Bilhassa anonim şirketlerde ortaklıktan ayrılma hakkı bulunmadığından[1] pay devri, pay sahiplerinin ortaklıktan çıkış yolunu teşkil etmektedir. Çoğu zaman ileride herhangi bir [...]

Ocak 2021

Araç Park (Vale) Hizmetlerine İlişkin Sözleşmelerde Tarafların Yükümlülükleri

Makaleleri| Ocak 21st, 2021|

Yazarlar: Olcayto DOĞANÇELİK, MBA – Ayça EKŞİ – Bolayır & Doğançelik Avukatlık Bürosu 25.12.2020 tarihli ve 31345 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (Vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik ile vale hizmeti sunumuna ve alımına ilişkin gerçek ve tüzel kişilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile denetimlerine ilişkin usul ve esasları düzenlenmiş, ayrıca [...]

Kasım 2020

Dijital Miras

Makaleleri| Kasım 13th, 2020|

Yazarlar: Olcayto DOĞANÇELİK, MBA – Ayça EKŞİ – Bolayır & Doğançelik Avukatlık Bürosu ÖZ Teknolojinin gelişmesiyle birlikte giderek daha çok önem kazanan ve hayatımızın önemli bir parçası haline gelen sosyal medya hesapları, e-postalar, dijital paylaşımlar, kripto para hesapları gibi varlıklar kişinin dijital malvarlığına vücut vermekte olup ölümü halinde dijital mirasını oluşturmaktadır. Türk hukukunda dijital malvarlığı [...]

Temmuz 2020

İşyeri Kira Sözleşmelerinde Yeni Dönem: 1 Temmuz 2020 Tarihinde Yürürlüğe Giren 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümleri

Makaleleri| Temmuz 1st, 2020|

Yazarlar: Olcayto DOĞANÇELİK, MBA – Ayça EKŞİ– Bolayır & Doğançelik Avukatlık Bürosu   1 Temmuz 2012 yılında yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda (TBK) yer alan ve kiracının Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri gereğince tacir sayılan kişilerden ya da özel hukuk veya kamu hukuku tüzel kişilerinden olduğu ve kiralanan yerin işyeri olduğu kira ilişkileri [...]

Mart 2020

Zorlayıcı Neden (Koronavirüs Pandemisi) Karşısında İşverenlerin Taraf Oldukları İş Sözleşmeleri Kapsamındaki Hak ve Yükümlülükleri

Makaleleri| Mart 26th, 2020|

Yazarlar: Olcayto DOĞANÇELİK, MBA – Pelinsu BÜYÜKSARAÇ – Bolayır & Doğançelik Avukatlık Bürosu   Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından  salgın hastalık kavramından çok daha geniş bir anlamı ifade eden pandemi niteliğini haiz olduğu belirtilen Koronavirüs’e (COVID-19), ilişkin olarak her alanda ve küresel boyutta mücadele başlatıldığı görülmektedir. Bahse konu hastalığın ülkemizde de görülmesi ve etkilerini arttırarak [...]

Şubat 2020

Türk ve Avrupa Veri Koruma Hukuku Kapsamında Kişisel Veri İşleme Sözleşmesi

Makaleleri| Şubat 7th, 2020|

Yazarlar: Olcayto DOĞANÇELİK, MBA – Elif DEVECİ – Bolayır & Doğançelik Avukatlık Bürosu   ÖZ Özel hayat ve kişisel veri kavramlarının insan hayatında yer edinmesi ile birlikte hukuki düzenlemeler aracılığıyla bu kavramların korunması bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu alandaki hukuki düzenlemelerin ilk örneklerini Avrupa Birliği’nde görmekteyiz. Türk hukukunda ise öncelikle T.C. Anayasası’nda yer alan “özel [...]

Kasım 2019

Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sigorta Şirketlerinin Trafik Kazaları Sebebiyle Doğan Sağlık Giderleri Karşısındaki Hukuki Sorumluluğu

Makaleleri| Kasım 12th, 2019|

Yazarlar: Olcayto DOĞANÇELİK, MBA - Baran AFACAN - Bolayır & Doğançelik Avukatlık Bürosu Ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan trafik kazaları nedeniyle, her yıl binlerce insan hayatını kaybetmekte veya yaralanmaktadır. Güncel TÜİK verilerine göre, Türkiye’de 2009-2018 yılları arasında meydana gelen 2 milyon trafik kazasında, 52 bin 95 kişi yaşamını yitirirken, 2 milyon 694 bin kişi [...]