/Makaleler

Haziran 2023

Yapay Zekânın Kullanımından Kaynaklanan Hukuki ve Cezai Sorumluluk

Makaleleri| Haziran 13th, 2023|

Yazarlar: Aleyna AKCAKAVAKLI - İlayda KARAKAŞ - Seray ÇİNAR - Olcayto DOĞANÇELİK, MBA – Bolayır & Doğançelik Avukatlık Bürosu I. GİRİŞ Yapay zekâ “veri, algoritma ve bilgisayar gücünü kullanarak problem çözebilen, makine öğrenmesi ve derin öğrenme kavramlarıyla birlikte insan gibi düşünme, insan gibi hareket etme, rasyonel düşünme ve rasyonel hareket etme yetilere sahip olması hedeflenen [...]

Şubat 2022

Akıllı Sözleşmeler

Makaleleri| Şubat 4th, 2022|

Yazarlar: Taceddin KALKAN - Olcayto DOĞANÇELİK, MBA – Bolayır & Doğançelik Avukatlık Bürosu  I.GİRİŞ Akıllı sözleşmeler (smart contracts), insanlığın yüzyıllardır karşılıklı irade beyanlarıyla meydana getirdikleri geleneksel sözleşmelerin teknolojiyle birleşmesi, çağa uygun hale getirilmesi ve geleneksel sözleşmelerin bünyesinde barındırdığı güven sorunlarının çözülmesinin amaçlanması ile ortaya çıkmıştır.  Türk hukukunda sözleşmeler hukukunun temelini “sözleşme serbestisi” oluşturmakla birlikte Türk [...]

Ocak 2022

Sosyal İçerik Üreticiliği ve Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnası

Makaleleri| Ocak 21st, 2022|

Yazarlar: Taceddin KALKAN - Olcayto DOĞANÇELİK, MBA – Bolayır & Doğançelik Avukatlık Bürosu 26.10.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Mükerrer 20/B maddesi çerçevesinde sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnasına yönelik yasal düzenleme gerçekleştirilmiş olup 12.01.2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan [...]

Yapay Zekâ Alanında Kişisel Verilerin Korunması

Makaleleri| Ocak 14th, 2022|

Yazarlar: Pelinsu BÜYÜKSARAÇ SEVER – Ceylan AĞTÜRK – Bolayır & Doğançelik Avukatlık Bürosu Yapay zekâ, insan gibi düşünebilen yorumlayabilen ve kararlar verebilen algoritmaların ve bilgisayar yazılımlarının geliştirilmesi ile ilgilenmektedir[1], diğer bir ifade ile daha önce sadece insana özgü olduğunu düşündüğümüz bilişsel davranışları gerçekleştirmeyi hedefleyen tahmin edilemez bir teknolojidir. Türk Dil Kurumu’nun henüz kavrama ilişkin bir [...]

Ağustos 2021

Anonim ve Limited Şirket Paylarının Devri ile Vergi Uygulamaları

Makaleleri| Ağustos 23rd, 2021|

Yazarlar: Gizem KÜÇÜK – Olcayto DOĞANÇELİK, MBA – Bolayır & Doğançelik Avukatlık Bürosu ÖZ Şirketler bakımından en önemli hukuki işlemlerden pay devri özellikle ekonomideki dalgalanmalar nispetinde günümüzde pay sahiplerinin sıklıkla başvurduğu bir işlem olmaktadır. Bilhassa anonim şirketlerde ortaklıktan ayrılma hakkı bulunmadığından[1] pay devri, pay sahiplerinin ortaklıktan çıkış yolunu teşkil etmektedir. Çoğu zaman ileride herhangi bir [...]

Ocak 2021

Araç Park (Vale) Hizmetlerine İlişkin Sözleşmelerde Tarafların Yükümlülükleri

Makaleleri| Ocak 21st, 2021|

Yazarlar: Olcayto DOĞANÇELİK, MBA – Ayça EKŞİ – Bolayır & Doğançelik Avukatlık Bürosu 25.12.2020 tarihli ve 31345 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (Vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik ile vale hizmeti sunumuna ve alımına ilişkin gerçek ve tüzel kişilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile denetimlerine ilişkin usul ve esasları düzenlenmiş, ayrıca [...]

Güncel Gelişmeler Kapsamında WhatsApp Hizmet Koşullarında Yapılacak Değişikliklerin Değerlendirilmesi

Makaleleri| Ocak 13th, 2021|

Yazarlar: Pelinsu BÜYÜKSARAÇ SEVER – Ayça EKŞİ – Bolayır & Doğançelik Avukatlık Bürosu 4 Ocak 2021 tarihinde WhatsApp Kullanıcılarına yönelik, firma tarafından bildirilen “Gizlilik İlkesi” güncellemesi kamuoyunda oldukça ses getirmiştir. Esasen 2016 yılında yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile kamuoyunda yaratılmaya çalışılan kişisel veri güvenliğine ilişkin farkındalık bilinci neredeyse birkaç saat [...]

Kasım 2020

Dijital Miras

Makaleleri| Kasım 13th, 2020|

Yazarlar: Olcayto DOĞANÇELİK, MBA – Ayça EKŞİ – Bolayır & Doğançelik Avukatlık Bürosu ÖZ Teknolojinin gelişmesiyle birlikte giderek daha çok önem kazanan ve hayatımızın önemli bir parçası haline gelen sosyal medya hesapları, e-postalar, dijital paylaşımlar, kripto para hesapları gibi varlıklar kişinin dijital malvarlığına vücut vermekte olup ölümü halinde dijital mirasını oluşturmaktadır. Türk hukukunda dijital malvarlığı [...]

Temmuz 2020

İşyeri Kira Sözleşmelerinde Yeni Dönem: 1 Temmuz 2020 Tarihinde Yürürlüğe Giren 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümleri

Makaleleri| Temmuz 1st, 2020|

Yazarlar: Olcayto DOĞANÇELİK, MBA – Ayça EKŞİ– Bolayır & Doğançelik Avukatlık Bürosu   1 Temmuz 2012 yılında yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda (TBK) yer alan ve kiracının Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri gereğince tacir sayılan kişilerden ya da özel hukuk veya kamu hukuku tüzel kişilerinden olduğu ve kiralanan yerin işyeri olduğu kira ilişkileri [...]

Nisan 2020

Koronavirüs Pandemisi Tedbirleri ve Güncel Düzenlemeler Işığında Kira Sözleşmeleri

Makaleleri| Nisan 7th, 2020|

Yazarlar: T. Gökmen BOLAYIR, MBA – Pelinsu BÜYÜKSARAÇ – Cansu YÜCEL – Bolayır & Doğançelik Avukatlık Bürosu Dünya çapında etkisini gösteren Koronavirüs (Covid-19) pandemisi, bireylerin ve toplumun sağlığını tehdit etmesinin yanı sıra hayatın olağan akışına, ticari hayata ve dolayısıyla ekonomik koşullara etki etmektedir. Söz konusu salgın hastalığın bulaşma hızının azaltılması anlamında bireylerin arasındaki mesafenin artırılması ile [...]